Bộ ngũ sự đỉnh đồng đúc nổi song long chầu nguyệt

Bộ ngũ sự đỉnh đồng đúc nổi song long chầu nguyệt

Bình luận trên Facebook