Cuốn thư câu đối bằng đồng làm màu giả cổ 1m55

Cuốn thư câu đối bằng đồng làm màu giả cổ 1m55

Cuốn thư câu đối bằng đồng làm màu giả cổ 1m55

Bình luận trên Facebook