Hoành phi câu đối bằng đồng 1m55

Hoành phi câu đối bằng đồng 1m55

Hoành phi câu đối bằng đồng 1m55

Bình luận trên Facebook