Các họa tiết trên tấm đại tự được chạm rất sắc nét

Các họa tiết trên tấm đại tự được chạm rất sắc nét

Các họa tiết trên tấm đại tự được chạm rất sắc nét

Bình luận trên Facebook