Các họa tiết trên tấm đại tự được chạm rất tinh tế

Các họa tiết trên tấm đại tự được chạm rất tinh tế

Các họa tiết trên tấm đại tự được chạm rất tinh tế

Bình luận trên Facebook