Bộ cuốn thư câu đối bằng đồng 1m34

Bộ cuốn thư câu đối bằng đồng 1m34

Bộ cuốn thư câu đối bằng đồng 1m34

Bình luận trên Facebook