Bộ tam sự đỉnh rồng và đôi nến chạm rồng phượng – màu vàng mộc

Bộ tam sự đỉnh rồng và đôi nến chạm rồng phượng - màu vàng mộc

Bộ tam sự đỉnh rồng và đôi nến chạm rồng phượng – màu vàng mộc

Bình luận trên Facebook