Bộ tam sự đỉnh đồng đúc nổi song long chầu nguyệt – màu giả cổ

Bộ tam sự đỉnh đồng đúc nổi song long chầu nguyệt - màu giả cổ

Bộ tam sự đỉnh đồng đúc nổi song long chầu nguyệt – màu giả cổ

Bình luận trên Facebook