Bộ ngũ sự đỉnh đồng đúc nổi hoa sòi – màu giả cổ

Bộ ngũ sự đỉnh đồng đúc nổi hoa sòi - màu giả cổ

Bộ ngũ sự đỉnh đồng đúc nổi hoa sòi – màu giả cổ

Bình luận trên Facebook