Bát hương Đài Loan có mặt trước hình “lưỡng long chầu nguyệt”

Bát hương Đài Loan có mặt trước hình “lưỡng long chầu nguyệt”

Bình luận trên Facebook