Bát hương bằng đồng hun mặt trước có hình song l

Bát hương bằng đồng hun mặt trước có hình "song long chầu nguyệt"

Bình luận trên Facebook