bát hương đồng mặt sau có đúc hình đôi phụng

bát hương đồng mặt sau có đúc hình đôi phụng

Bình luận trên Facebook