Các họa tiết trên lư hương được đúc nổi

Các họa tiết trên lư hương được đúc nổi

Bình luận trên Facebook